معرفی حوزه بازرگانی

تاسيس صرافي توسط بانکها براساس پيش بيني بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز از سال 82 آغاز شد.
براساس اين تصميم بانکهاي دولتي و خصوصي و نيز موسسات مالي – اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي مجاز شدند تا اقدام به ايجاد صرافي در قالب شرکت هاي سهامي نمايند. در واقع قرار است که شرکت هاي صرافي بانکها بازوي بانک مرکزي در بازار غير رسمي ارز بوده و بتوانند در صورت بروز شوک هاي قيمتي تنش هاي بازار را کنترل کنند.
در بانک مهر اقتصاد از زمان حضور جناب آقای دکتر ایمانی در راس هرم تصميم گيري بانک فرآيند تشکيل شرکت سهامی کارکنان به منظورحضور در فعالیتهایی که بانک بنا به دلایلی در آن حوزه ها حضور ندارد به صورت عملي و بنیادی آغاز شد و با تاکيد ایشان و حمایت اعضای محترم هیئت مدیره،شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد فعالیت خود را به حوزه های خدماتی و اقتصادی و سرمایه گذاری گسترش داد.

اهداف بخش بازرگانی

تامین تجهیزات و کالای مورد نیاز بانک و پرسنل.
توسعه فعالیتهای بازرگانی و کسب سهم قابل قبول از بازار در خدمات بازرگانی بانکی،موسسات مالی و سایر سازمانها.
ایجاد فروشگاه مجازی.
دریافت نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی در حوزه فعالیتهای شرکت و در راستای سند چشم انداز 1400 هلدینگ آتیه سازان مهر اقتصاد.