ضرورت تمرکز فرایند وصول

همواره یکی از تهدیدهای بانکها و موسسات مالی،مطالبات معوق ناشی از تسهیلات ارائه شده به مشتریان است
داشتن یک سیستم موثر و کارامد برای وصول مطالبات میتواند ضمن ایجاد درآمد،این عامل تهدیدی را به یک فرصت برای موسسات مالی تبدیل نماید.برای رسیدن به این هدف ضروری است از متد های نوین و پیشرفته در فرآیند عملیات وصول مطالبات بهره گرفت که در این میان سیستم جامع وصول مطالبات به عنوان ابزار موثر و کارامد پیشنهاد میگردد، همچنین استقرار سیستم جامع وصول مطالبات به منظور ساماندهی،پیگیری و وصول مطالبات تولید و طراحی شده است این سامانه که در قالب یک بانک اطلاعاتی جامع طراحی شده بستری هوشمند جهت اطلاع رسانی دقیق و به موقع از وضعیت پرونده های تسسهیلاتی یک بانک است که میتوان با اطلاع داشتن از آنها اقدامات لازم و به هنگامی را جهت اخذ مطالبات مربوط به هر پرونده انجام داد همچنین هدف از استقرار این سامانه استخراج اطلاعات شفاف و متمرکز از ذاذه های بانکها به کاربران و مدیران سطح بالا میباشد این نظام کلیه عملیات پیگیری و فرآینهای حقوقی را تا وصول مطالبات بانک شامل میگردد.
شرکت آتیه سازان مهــر اقتصـــاد برای ورود به فعالیتهای لیزینگ و فروش اقساطی کالا اقدام به اضافه کردن موضوع فعالیت" وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی " در اساسنامه نامه شرکت نمود و با هماهنگی های صورت پذیرفته با معاونت محترم حقوقی بانک در شرف انعقاد قرارداد و ورود به حوزه وصول مطالبات بانکی میباشد.

محور وصول مطالبات

وصول مطالبات بانکی
وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی
وصول مطالبات بین الملل(با همکاری صندوق ضمانت صادرات کشور)
اعتبارسنجی )بهره گیری از سامانه منابع اعتبارسنجی(