معرفی بخش نیروی انسانی

این شرکت در راستای انجام ماموریتهای خود مبادرت به تأمين منابع انساني مورد نياز بانک، مديريت مراکز رفاهي و ارائه خدمات پشتيباني و افزايش میزان رضايت کارکنان بانک ، مشتريان و کليه ذينفعان، در راستاي تحقق آرمانها ورسالت والاي بانک مهر اقتصاد بر پايه ارزشهاي ديني، ملي، اجتماعي و سازماني، به عنوان يک پشتيبان همراه و حمايتگر که از این طریق نيازهاي پشتيباني، لجستيک، فني،رفاهي، فرهنگي و ورزشي بانک را شناسايي و براي برآورده ساختن آنها در هر حوزه و سطح،  برنامه ريزي  هاي لازم را به عمل آورد و با اجراي اثربخش ودقيق آن و بهره گيري از منابع، امکانات و نيروهاي توانمند خود به عنوان ارزشمندترين سرمايه، بهترين و شايسته ترين خدمات را به مشتريان خويش عرضه نمايد.

محورهای نیروی انسانی

توانمندسازي و توسعه منابع انسانی،شناسايي نيازهاي مربوط به نيروي انساني و انواع خدمات موردنظر ادارات مرکزي وشعب بانک و مشتريان و تلاش در جهت پاسخگويي به آنها
درک و رعايت کليه الزامات قانوني، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي
توانمندسازي و توسعه منابع انساني به منظور افزايش سطح مهارت آنان به عنوان ارزشمندترين منابع
ارائه انواع خدمات پشتيباني، رفاهي، اقامتي و فرهنگي با بالاترين سطح کيفيت
افزايش اثر بخشي فرآيندهاي سيستم مديريت کيفيت و بهبود مداوم آنها
به منظور دست يافتن به موارد فوق فرآيندهاي "شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد" منطبق با استاندارد بين المللي ISO9001:2008 در حال پیاده سازی واستقرار میباشد و براين اساس اهداف کيفيت تدويــن خواهد شد و کليه کارکنان شرکت موظفند ضمن درک خط مشي کيفيت، انواع نيازهاي خدماتي و پشتيباني بانک و الزامات قانوني مربوطه، نسبت به انجام امور محوله در حيطه عملکرد خود به نحوي کوشا و مسئولانه عمل نمايند.

بیمه کارکنان

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

خدمات درمانی

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

بررسی سوابق کاری

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .