معرفی شرکت خدمات بیمه ای آتیه اندیش مهر

صنعت بيمه مجموعه‌اي است كه با محيط غيربيمه‌اي خارج از صنعت در ارتباط و تعامل است؛ از جمله اين محيط‌ ها، محيط سياسي، محيط اقتصادي و محيط اجتماعي-فرهنگي را مي‌توان نام برد. ازآنجايي‌كه بيمه زمينه رشد و توسعه بيشتر را فراهم مي‌كند، به لحاظ ماهيت و آثار خود مانع از عميق‌ شدن شكاف طبقاتي مي‌شود و در نتيجه تنش‌ها و التهاب‌هاي اجتماعي و سياسي را نیز كاهش مي‌دهد
از سوی دیگر زندگي در جهان پرشتاب امروز مخاطرات زيادي به همراه دارد که گاه منجر به زيان هاي غيرقابل جبراني مي گردد، در اين ميان بيمه مکانيزمي است که در آن ريسک (خطر) از اشخاص يا اموال به شرکت هاي بيمه منتقل مي گردد. اين در حالي است که علاقه انسان ها به اطمينان يافتن از تأمين آينده خود و افراد خانواده شان در زندگي متلاطم و پرفراز و نشيب سبب ايجاد بازارهای وسیع و متنوع در صنعت بیمه گردیده است.
شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد با انگیزه حضور در بازارهای بیمه و کسب درآمد و منافع برای سهامداران از یکسو و ارائه خدمات ممتاز بیمه به ویژه در بیمه نامه های تکمیلی درمان ،عمر و حوادث به کارکنان بانک و سایر شرکتهای اقماری از سوی دیگر،نسبت به تاسیس و ثبت شرکت خدمات بیمه ایی " آتیه اندیش مهر " اقدام نمود که 100درصد سهام این شرکت از طریق شرکت آتیه سازان متعلق به کارکنان بانک مهر اقتصاد میباشد.
این شرکت به عنوان نماینده بیمه آسیا از ابتدای مهرماه سالجاری با انعقاد تفاهم نامه ایی فی مابین بانک مهر اقتصاد و شرکت بیمه آسیا ارائه خدمات بیمه ایی خود را آغاز نمود و به زودی با تاسیس نمایندگی در مراکز استانها نسبت به توسعه سهم بازار خود از طریق فروش خدمات بیمه ایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر کشور اقدام می نماید.

انواع خدمات بیمه ای آتیه اندیش مهر

بیمه های اموال:
بیمه آتش سوزی
بیمه باربری
بیمه های اتومبیل

بیمه های اشخاص:
بیمه درمان گروهی
بیمه عمر و حادثه
بیمه مسئولیت
بیمه های مسافرتی