مقدمه ای بر آتیه سازان مهر اقتصاد

شرکت سهامی کارکنان بانک مهر اقتصاد با پیشنهاد مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر ایمانی و تصویب هیئت مدیره بانک ازسال 1395با نام شرکت" آتیه سازان مهر اقتصاد " فعالیت خود را آغاز کرد
هدف تاسیس و ماموریت اصلی این شرکت شناسایی و تمرکز بر رفع نیازهای کارکنان بانک مهر اقتصاد و شرکتهای وابسته بوده و بر اساس رهنمودهای مدیر عامل محترم بانک همواره 4 محور اساسی ذیل میبایست کانون و اساس فعالیتهای شرکت باشد:
1-کرامت انسانی کارکنان
2-امنیت شغلی همکاران
3-رفاه و سلامت خانواده ها
4-توسعه سرمایه انسانی
5-ایجاد ارزش افزوده و سودآوری
با توجه به نگاه ویژه مدیر عامل محترم بانک به حل مسائل و موضوعات کارکنان،هیئت مدیره شرکت آتیه سازان با ترکیب جدید و اضافه شدن تعدادی از معاونین بانک از سوی ایشان تقویت گردید و تیم مدیریتی جدید عملا فعالیتهای خود را از ابتدای سال 1396 آغاز و در اولین اقدام و در راستای استراتژی های تعیین شده تغییر موضوع فعالیتهای شرکت آتیه سازان را در دستور کار خود قرار داد.
مجموعه ایی از فعالیتها از جمله؛تامین نیــروی انسانـی،درمــان و سلامت،رفاه و گردشگری،کارآفرینی،کسب ارزش افزوده بواسطه حضور در بازارهای مالی،بازرگانی،لیزینگ،خدماتی و پشتیبانی در موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت جای گرفت.
در حال حاضر با عملیاتی شدن موضوع تامین نیروی انسانی،تاسیس شرکت بیمه،خدمات پشتیبانی و پیگیری وصول مطالبات بانکی،شرکت آتیه سازان توانسته در زمان بسیار کوتاه بخش با اهمیت ماموریت های خود را عملیاتی کند.
پیش بینی میگردد در آینده نزدیک بعنوان هلدینگ اقتصادی بانک مهر جایگاه مناسبی در کشور کسب نماید

ساختار سازمانی آتیه سازان مهر اقتصاد

مدیران آتیه سازان مهر اقتصاد

آقای محمد اکبری

رئیس هیئت مدیره

آقای احسان عسگری

مدیر عامل و عضوهیئت مدیره

آقای رضا عسگری

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای جعفر سراجی

عضو هیئت مدیره

آقای محسن داود آبادی

عضو هیئت مدیره

آقای محسن منشوری

بازرس اصلی

ارکان آتیه سازان مهر اقتصاد

مدل تعاملی

چشم انداز